spacer.gif
Wat zijn de beleggingsmogelijkheden geboden door de onthaalstructuur ?
  • Ofwel opteert u voor zekerheid en belegt u uw overgedragen reserves tegen een gewaarborgde rentevoet, waarbij u eventueel voorziet in een aanvullende overlijdenswaarborg.

 

  • Ofwel, belegt u uw reserves zoals u het wenst en in functie van uw behoeften onder de verschillende beschikbare beleggingsfondsen in Tak 23. Die beleggingsfondsen zijn fondsen zonder gewaarborgd rendement die samengesteld zijn uit aandelen en/of obligaties. Ze hebben allen een verschillend verwacht rendement en vertonen een afzonderlijke risicograad.