De prestaties

 

Onder prestaties, zijn de premies, de intresten en de winstdeelname inbegrepen.