spacer.gif
Verzekering gewaarborgd inkomen

1 op 17 mensen wordt jaarlijks getroffen door arbeidsongeschiktheid. 25% van de actieve bevolking wordt, gedurende de loopbaan, geconfronteerd met psychologische problemen (bron RIZIV). Langdurige afwezigheid komt dan ook meer voor dan algemeen aangenomen.

 

De wettelijke tussenkomst is beperkt indien u langer dan een maand ziek bent. Het RIZIV past immers een plafond toe en maakt gebruik van terugbetalingspercentages die afhankelijk zijn van de gezinssituatie. Dit in een periode dat u uw inkomen het meest nodig heeft.

 

Is uw werkgever vooruitziend, dan heeft hij voor u een verzekering gewaarborgd inkomen afgesloten. U ontvangt ingeval van langdurige ziekte een inkomen aanvullend op de wettelijke uitkering. Uw levensstandaard hoeft dan ook niet te lijden onder uw afwezigheid op het werk. Op deze manier kan u na een periode van ziekte zorgeloos terug aan het werk gaan.

 

 

 

Algemene voorwaarden Income Care  NL  FR