spacer.gif
Aanvullend pensioen

De toekomst van de pensioenen baart vele mensen zorgen. Door de vergrijzing van de bevolking is het huidige pensioenstelsel onzeker. De aan de gepensioneerden uitgekeerde pensioenen worden immers gefinancierd door de sociale bijdragen gestort door de actieven.

Gelukkig is het wettelijke pensioen niet de enige manier om de financiële toekomst te verzekeren.

 

Ons pensioensysteem berust op wat men noemt de 3 pijlers:

 

* De eerste pijler: het wettelijke pensioen

 

* De tweede pijler: het bovenwettelijke pensioen opgebouwd via de beroepswerkzaamheid (bijvoorbeeld, de groepsverzekering die uw werkgever voor u heeft afgesloten of het vrije aanvullende Pensioen voor zelfstandigen).


Vroeger was de groepsverzekering een
« extraatje » voor de werknemers van hogere rang en kaderleden.

 

Zelfs al heeft de wet betreffende de aanvullende pensioenen van 28 april 2003 (WAP) de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal veralgemeend, toch is een groepsverzekering vandaag geen veralgemeend recht (in tegenstelling tot de eerste pijler).

 

Het is de onderneming waarvoor u werkt die beslist om eventueel voor u en uw collega's een groepsverzekering af te sluiten.

 

* De derde pijler: het individuele aanvullende pensioen met fiscale voordelen is toegankelijk voor iedereen en wordt opgebouwd via het klassieke pensioensparen en het langetermijnsparen.