spacer.gif
Premievrijstelling

Tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, ontvangt u geen inkomen meer. Tijdens deze periode worden ook de premies voor uw groepsverzekering niet meer betaald.

 

Concreet betekent dit :

- dat de dekking in geval van overlijden niet meer verzekerd is.

- dat het sparen voor uw bovenwettelijk pensioen stopgezet wordt.

 

De waarborg Premievrijstelling komt tegemoet aan deze nadelen. Tijdens de invaliditeitsperiode blijven de premies doorbetaald.

Een langdurige afwezigheid kan uw pensioenplan niet meer in gevaar brengen.